Innhold

Nasjonale myndigheter setter Astra Zeneca-vaksinering på pause inntil det kommer en konklusjon i forhold til videre bruk fra Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket.  

I Nes er det kun helsepersonell som har fått AstraZeneca - vaksinen, og det betyr at alle i denne gruppen som er satt opp til vaksinering i dag ikke behøver å møte opp i Nes-hallen. 

Alle øvrige innbyggere har fått Pfizer vaksine og skal møte som normalt til time for vaksinering i Neshallen.

 Mer informasjon fra helsemyndighetene etter dagens pressekonferanse: https://www.fhi.no/nyheter/2021/vaksinasjon-med-astrazeneca-vaksinen-mot-covid-19-settes-pa-pause/

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer.


Publisert: 11.03.2021 15:04:35
Sist endret: 11.03.2021 15:08