Innhold

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid har ledig stilling som rådgiver innkjøp,  teknisk sektor, bygg og anlegg 

For ytterligere informasjon og søknadsprosess, følg linken: https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=4016669875&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=NB-NO

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Hovedoppgaven er sammen med kommunene å gjennomføre anskaffelsesprosjekter innenfor en rekke vare og tjenesteområder, inkludert bygg og anleggsanskaffelser.

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune som vertskommune og er lokalisert i Ullensaker rådhus på Jessheim. 


Publisert: 27.01.2019 22:13:41
Sist endret: 27.01.2019 22:13