Innhold

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Nes. Hovedoppgave er sammen med kommunene å gjennomføre anskaffelsesprosjekter innenfor en rekke vare og tjenesteområder, inkludert bygg og anleggsanskaffelser.

Kommunene kjøper samlet inn varer og tjenester til drift og investeringer for over 2 mrd. pr år.

Hovedformålet med innkjøpssamarbeidet er å bidra til kostnadsmessige og administrative besparelser innen anskaffelsesområdet, samt å tilrettelegge for og bistå til en profesjonalisering av kommunenes anskaffelsesfunksjon.

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune som vertskommune og er lokalisert i Ullensaker rådhus på Jessheim.  

 

For ytterligere informasjon og søknadsprosess:  

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=4032434161&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=NB-NO


Publisert: 28.02.2019 10:34:19
Sist endret: 28.02.2019 10:34