Innhold

Vi ønsker alle foresatte ved Østgård Skole velkommen til skoleårets første foreldremøte. Møtet er satt til 12. September 2018, og er delt inn i 3 deler.

Foreldremøte for 1-3. trinn. kl. 17.30 - 18.30 - Trinnvis på egne klasserom.

Fellesdel for alle kl. 18.30 - 19.30 - Ida Eliseussen som er SLT-koordinator (samordining av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak) i Nes kommune vil ha et foredrag med tema "Foreldrerollen 2018 - hva krever den?"

Foreldremøte for 4-7. trinn. kl. 19.30 - 20.30 - 
Trinnvis på egne klasserom.


Publisert: 31.08.2018 07:49:06
Sist endret: 31.08.2018 07:49