Innhold

Grete har vært i karantene siden 12. mars som er dagen det ble innført karantene for utenlandsreisende. De første symptomene med hoste og sår hals kom først 16. mars.

12 mars ble det innført karanteneregler for personer som ankom Norge fra utlandet. Alle blir nå satt i 14 dagers karantene etter ankomst. Regelen som ble innført var med tilbakevirkende kraft, det vil si at alle som hadde ankommet Norge etter 26. februar skulle rett i 14 dagers karantene. Dette gjaldt da vår ordfører som hadde vært på ferie i utlandet.

Grete var på rådhuset 12. mars, men dro hjem straks de nye karantenereglene ble kjent. Hun fikk  ikke symptomer før flere dager etter at hun var på jobb og var således ikke smitteførende den dagen hun var på Rådhuset.

Hun er opptatt av at vi alle må følge de råd og anbefalinger som er gitt av sentrale myndigheter.

Ta vare på hverandre, sammen klarer vi dette med kaldt hode og varmt hjerte.


Publisert: 26.03.2020 14:18:52
Sist endret: 26.03.2020 14:19