Innhold

Frist for innspill til planen er innen 15. oktober. Alle kan komme med innspill. Vi ønsker særskilt innspill fra skoler, barnehager, lag- og velforeninger, FAU’er og råd. Her finner dere nåværende trafikksikkerhetsplan og Handlingsdelen til Trafikksikkerhetsplanen (2016) 

Forslag til tiltak kan være på kommunale-, fylkeskommunale- og riksveier. De kan ikke være tilknyttet private veier.

I innspillene ønsker vi at dere er tydelig på følgende:

1) Forklar spesifikk hvor det fysiske tiltaket foreslås å være (vis gjerne med merknad i kart).
2) Forklar hvem som er hovedmålgruppe for tiltaket. Altså hvem det i størst grad vil berøre.
3) Gi en begrunnelse for hvorfor det er behov for tiltak.

Videre ønsker vi at dere gir oss innspill på dette:
- Er det behov for tiltak rundt skoler for å etablere hjertesone?

På Trygg Trafikks hjemmeside kan du lese mer om hjertesoner og hva det er: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/  

Innspill merkes «2019/755» og sendes til:
Nes kommune
Postboks 114
2150 Årnes 

Eller send innspill merket med «2019/755» på e-post til: postmottak@nes-ak.kommune.no

 

 

 

 


Publisert: 16.06.2020 16:31:37
Sist endret: 19.06.2020 08:27