Innhold

 


Akseltrykkrestriksjoene oppheves på kommunale veger fra dags dato.

Unntaket er Aurbergmoen som fortsatt er nedsatt til 4 tonn.


Publisert: 03.05.2017 17:18:49
Sist endret: 03.05.2017 17:18