Innhold

Nes kommune skal gjennomføre flere store investeringer i infrastruktur, bygg samt eiendomsutviklingsprosjekter framover.

Kommune har behov for bistand til ulike oppgaver som del av dette arbeidet, og ønsker i den anledning tilbud på konsulenttjenester i henhold til kravene som følger av konkurransegrunnlaget.

Her kan du lese fullstendig konkurransegrunnlag. Merk at dokumentet er oppdatert som svar på innkomne spørsmål til konkurransegrunnlaget. Endringer er markert i grønn tekst.

Kontaktperson i Nes kommune:

Elisabet Frøyland, kommunalsjef Samfunn og miljø

Tlf. 911 68 699

E-post: postmottak@nes.kommune.no

Tilbudsfrist: mandag 31.01.2022 kl. 12:00


Publisert: 24.01.2022 12:00:38
Sist endret: 24.01.2022 12:00