Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at personer i aldersgruppen 65 år og eldre tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine i høst. Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.  

Denne anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Det bør ha gått minimum 3 uker fra gjennomgått sykdom til vaksinasjon. Det kan gjerne gå lenger tid enn 3 uker, siden det trolig vil gi en enda bedre respons på vaksinen. 

Den nye oppdaterte vaksinene skal kun brukes til oppfriskningsvaksinering. Ved behov for grunnvaksinering er det de opprinnelige vaksinene fra Pfizer, Moderna og Novavax som skal benyttes. De opprinnelige vaksinene kan fortsatt brukes til oppfriskningvaksinering for de som ønsker det, og de regnes å ha like god beskyttelse mot alvorlig sykdom.   

Bivirkninger for de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være lik de gamle vaksinene. 

Det er foreløpig ikke klart når den oppdaterte vaksinen fra Moderna blir distribuert. 

Har du allerede tatt oppfriskningsdose? 
Personer i de anbefalte målgruppene, 65 år eller eldre som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå. 

Opaker vaksinesenter  

Du trenger ikke bestille time for å vaksinere deg, møt opp til oppsatte tider;  

  • Tirsdager kl.  9-15 drop-in kl. 09-14 
  • Onsdager kl.16-20 NB! kun i oddetallsuker,  drop-in hele åpningstiden 
  • Torsdager kl. 9-15 drop-in kl. 09-14 

Ønsker du å bestille time
Du kan gjøre det ved å følge denne linken https://timebestilling.remin.no/dgi-nes
 eller ringe vaksinetelefonen tlf. 66 10 40 80 (man-tors kl. 09-13) 

Slik finner du vårt vaksinesenter: 
Adresse: Skolealleen 2, 2166 Oppaker
Vaksinesenteret ligger langs E16, i den gamle SFO bygningen vis a vi Nes næringspark og Opaker Flerbrukshus.  

Mer informasjon om koronavaksinering på FHI.no; https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser 


Publisert: 09.09.2022 21:21:56
Sist endret: 20.01.2023 13:53