Innhold

På kommunes hjemmeside (se link under) vil dere finne det meste om SLT i Nes, herunder informasjon om organiseringen, frokostmøter og bruken av SLT-innsatsteam. I tillegg finner dere planer, rutiner og kontaktinformasjon for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. 

 

https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/slt/


Publisert: 13.12.2018 14:09:08
Sist endret: 13.12.2018 14:09