Innhold

I Nes kommune har kommunestyret vedtatt at det skal sendes ut fakturaer for kommunale avgifter 4 ganger i året.

Hver termin gjelder for 3 måneder.

Periode                                  Forfallsdato

Januar – Mars:                       20. mars

April – Juni:                            20. juni

Juli – September:                   20. september

Oktober – Desember:            20. desember

Dersom du ikke ønsker å motta fakturaen i Altinn må du opprette avtalegiro og/eller eFaktura. Dette gjør du enkelt selv i din nettbank, evt. kontakt banken. Dette er ikke noe kommunen kan hjelpe til med, da kommunen ikke har fullmakt til din bankkonto.

Jeg ønsker å opprette eFaktura

Du kan godkjenne avtale om eFaktura når du betaler fakturaen i nettbanken, eller du kan søke opp Nes kommune blant eFakturatilbyderne i nettbanken og registrere inn eFaktura-referansen. Referansenummeret for e-Faktura står på fakturaen.

Med e-faktura mottar du fakturaen i nettbanken din. Du må logge deg inn i nettbanken og godkjenne fakturaen for at den skal bli betalt.

Merk: eFaktura-referansen er knyttet til kundenavnet på fakturaen og ikke eiendommen fakturaen gjelder.

 

Jeg ønsker å opprette Avtalegiro

Du kan godkjenne avtale om Avtalegiro når du betaler fakturaen i nettbanken, eller du kan kontakte banken din og oppgi referansenummeret for Avtalegiro som står på fakturaen.

Med Avtalegiro blir fakturaen trukket automatisk på forfallsdato så lenge det er dekning på konto.

Merk: Avtalegiro-referansen er knyttet til kundenavnet på fakturaen og ikke eiendommen fakturaen gjelder.

 

Jeg har nylig solgt eiendommen som jeg har fått faktura for. Hva gjør jeg?

Fakturaen sendes til den som står som hjemmelshaver på faktureringstidspunktet. Dersom eiendommen skifter eier i etterkant, blir dette et oppgjør mellom kjøper og selger. Fakturaen må likevel betales i sin helhet til kommunen innen forfallsdato. Avregning er noe som kjøper og selger gjør seg imellom eller ved hjelp av eiendomsmegler.

 

Hva skjer dersom jeg ikke betaler til forfall?

Krav vedrørende kommunale eiendomsavgifter og eiendomsskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. Panteretten er også særskilt tvangssgrunnlag og kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Dette er derfor spesielt viktig å sjekke med kommunen i forbindelse med salg av eiendommer. Eiendomsmeglerne har dette som en fast rutine.

Meglere, privatpersoner og andre som formidler kjøp/salg av eiendommer må også huske på å kontakte kommunen. Eventuelle restanser vil alltid følge eiendommen og vil da automatisk bli overført til den nye eieren av en eiendom dersom dette ikke er gjort opp ved overdragelsen av en eiendom.


Publisert: 02.01.2020 10:58:16
Sist endret: 02.01.2020 10:58