Innhold

Formålet med planen er å omregulere og detaljregulere deler av reguleringsplanen for Evangtunet. Det er planlagt tre byggeområder: feltet i nord som enten blir barnehage eller konsentrert småhusbebyggelse, blokkfeltet i midten og et større felt for konsentrert småhusbebyggelse i syd – og én tomt for konsentrert småhusbebyggelse i sydøst.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Nes kommune, mail: postmottak@nes-ak.kommune.no eller til pb 114, 2151 Årnes. Oversendelsen merkes med saksnummer 2016/1400.

Frist for innsending av høringsinnspill er 31. august 2018.

Tilhørende dokumenter: 

Ny 1.gangsbehandling - regulering av Fjuk

Saksprotokoll i Formannskapet 12.6.2018

Planbestemmelser datert 5.4.2018

Plankart datert 5.4.2018

Planbeskrivelse datert 5.4.2018

Rapport naturverdier datert 19.4.2017

Geoteknisk rapport datert 6.1.2017

Støyrapport datert 6.11.2008

ROS-analyse datert 28.3.2018

Uttalelser ved varsel om oppstart 

Illustrasjonsplan kun bolig datert 28.3.2018

Illustrasjonsplan barnehage datert 28.3.2018

Innkommende innspill med tiltakshavers og rådmannens vurdering


Publisert: 02.07.2018 10:56:08
Sist endret: 02.07.2018 10:56