Innhold

Massevaksineringen er som kjent avsluttet og vi har i en overgangsperiode benyttet Familiens hus sine lokaler på ettermiddag og kveld. Nå har vi behov for å også kunne vaksinere på dagtid og har derfor funnet frem til et lokale som er godt egnet til dette formålet.

Behovet for areal er nå mindre enn det vi hadde fra start, det vi nå trenger er et lokale vi kan benytte både dag, kveld og helg over tid.

Kriseledelsen er glade for at vi har funnet et lokale som kan dekke vårt behov, med tilgang til DGI-nett og tilgjengelighet.

Alle over 65 år som ikke har fått tilbud om oppfriskningsdose vil få mulighet til å bestille seg time i uke 48 og 49. Over 1000 har allerede fått oppfriskningsdose.

Tidlig neste uke vil vi åpne opp for at dere over 65 år kan bestille time for vaksinering.


Publisert: 19.11.2021 13:49:55
Sist endret: 19.11.2021 15:08