Innhold

Barneskolene i Nes starter nytt skoleår torsdag 17. august. Ungdomsskolene starter fredag 18. For nærmere informasjon, se skolenes egne hjemmeside. 

Kommunalsjef oppvekst og utdanning


Publisert: 09.08.2017 00:00:00
Sist endret: 05.07.2017 08:30