Innhold

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Mer informasjon om ny §9A i Opplæringsloven kan du lese her


Publisert: 15.08.2017 14:56:08
Sist endret: 15.08.2017 14:56