Innhold

Det har vært god dialog mellom ordførere og rådmenn i Gardermoregionen for å diskutere og vurdere tiltak knyttet til dette.

Basert på informasjon om hva som skjer i nærliggende kommuner, beliggenhet og kollektivtransporten fremheves følgende;

  • Det anbefales bruk av munnbind i forbindelse med kollektivtransport, ved trengsel og når man ikke kan holde én meters avstand.
  • Det oppfordres til å begrense antall nærkontakter.
  • Hjemmekontor anbefales der det er mulig.

Viruset vil trolig komme til å eksistere i lang tid fremover, og det er bare sammen vi kan bekjempe det. Det er derfor viktig at vi alle fortsetter å følge de generelle smittevernreglene;

  • Hold deg hjemme om du er syk
  • God hånd- og hostehygiene
  • Holde minst én meters avstand

Kommunene følger smittevernsituasjonen nøye og vil fortløpende vurdere hvilke tiltak som er nødvendige.

 

Mer informasjon:

https://www.fhi.no/

https://www.helsedirektoratet.no/

 

Formannskapsmøte 1. oktober i Nes kommune

Formannskapet vil der ta stilling til påbud om bruk av munnbind i forbindelse med kollektivtransport, ved trengsel og når man ikke kan holde én meters avstand.

Her kan du lese saksfremlegget : https://www.nes.kommune.no/motekalender/#se:mote/moteid:1385/utvalgid:2

 


Publisert: 30.09.2020 15:27:19
Sist endret: 30.09.2020 15:27