Innhold

Fra og med natt til onsdag 28. oktober er følgende anbefalinger gjeldende:

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Reduser antall nærkontakter. Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  • Private sammenkomster på offentlig sted, i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

Fra natt til lørdag 31. oktober gjelder:

  • Utenlandske arbeidstakere fra det som benevnes som røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

Les mer om disse anbefalingene, samt hvilke lokale tiltak som det anbefales at kommuner med høy smitte bør vurdere å iverksette; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/

 

Kriseledelsen følger situasjonen nøye og følger de nasjonale råd og retningslinjer som blir gitt.

 

Husk at et viktigste du selv kan gjøre er å overholde de enkle smittevernreglene:

  • Bli hjemme hvis du er syk🤧
  • Vask hendene🖐🧼
  • Hold avstand 👩📏👨

Mistenker du at du er smittet?

Kontakt vår testtelefon som er forbeholdt avklaring og bestilling av koronatesting:

  • Telefonnummer 66 10 44 44
  • Betjent hverdager 08.00 - 15.00

 

Ta vare på hverandre, sammen klarer vi dette med kaldt hode og varmt hjerte 💚

 

 


Publisert: 26.10.2020 18:47:54
Sist endret: 27.10.2020 11:37