Innhold

Ordningen med parkeringstillatelse for forflytningshemmede er regulert i forskrift og har som formål å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud. I forskriften er det spesifisert kriterier og retningslinjer for tildeling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Forskriften stiller to likeverdige krav. Ved søknad om parkeringstillatelse må man både dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid eller annen aktivitet, og man må ha legeerklæring som dokumenterer at man ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege seg.

 

Rådmannen har sett at det er et behov for å endre rutiner og ordningen med tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede i Nes kommune slik at praksis skal bli i samsvar med forskriften, og at det kun er personer med et reelt behov for parkeringslette som innvilges parkeringstillatelse.

Nye rutiner og veiledning for parkeringstillatelse for forflytningshemmede ble vedtatt i kommunestyre 4. april 2017.

Kriterier og veiledning for tildeling av parkeringstillatelse finner du her

 

Kommunen har de siste ukene mottatt mange søknader om parkeringstillatelse. Saksbehandlingstiden er derfor lenger enn vanlig.


Publisert: 10.04.2017 08:46:00
Sist endret: 10.04.2017 08:46