Innhold

 • Hver pasient kan ta imot 1, eller inntil 2 besøkende pr dag.
 • Antall forskjellige besøkende gjennom uka bør begrenses til 1-2 personer for å redusere antall nærkontakter.
 • Besøkende bør begrenses til nærmeste pårørende
 • Unngå at barn og unge under 18 år deltar på besøket
 • Besøket må avtales på forhånd med den avdelingen pasienten bor
 • Pårørende oppfordres til å bruke munnbind under besøket. Munnbind deles ut i vestibylen ved ankomst.
 • Vi ber allikevel om at det holdes minst én meter avstand til pasienten
 • Pasienten kan gjerne bli med utenfor sykehjemmet for å gå en tur i nærmiljøet
 • Pasientene kan ikke være med i selskaper, eller annet besøk utenfor institusjonen
 • Er du som pårørende følge til sykehus, regnes dette som ett besøk
 • Besøkstider er som før og de varierer noe fra avdeling til avdeling
 • Besøkskontroll med utfylling av skjema ved ankomst er som før.
 • Du tar med skjemaet og leverer dette i avdelingen.
 • Du går selv til avdelingen etter at du har spritet hender, fylt ut skjema og satt på munnbind i vestibylen.
 • Du får ikke oppholde deg i fellesarealet mer enn den tid det tar å gå til og fra pasientrommet.

 

Vi minner om, at du ikke kan komme på besøk hvis du:

 • I løpet av de siste 3 dager har hatt luftveissymptomer som hoste, feber, tungpust, sår hals.
 • Er nærkontakt til koronasmittet.
 • Vært i utlandet de siste 10 dager
 • Har noen andre i husstanden med positivt svar på koronasykdom
 • Har noen i husstanden som sitter i karantene eller ventekarantene.

Besøkstider:
1D og 1E: kl. 16.00-19.00
Øvrige avdelinger: kl. 11.00-18.00
Unngå: kl. 12.30-13-30 og 15.30-16.30

NB! Sykehjemmet har egne regler for besøk til alvorlig syke – og døende. 

Helsedirektoratet arbeider med nye forskrifter for kommunale helseinstitusjoner. Denne kan gi føringer for at vi må endre besøksregler på kort varsel

 

 

 

 


Publisert: 16.03.2021 17:01:48
Sist endret: 16.03.2021 17:02