Innhold

Det første spadetaket, og markeringen av starten på byggeprosjektet, ble tatt av ordfører Grete Sjøli i slutten av april i fjor. Den nye barnehagen  eies og driftes av Nes kommune, og er den første kommunale barnehagen som er blitt bygget etter at Skogbygda barnehage ble etablert i 2001.

Barnehagen blir det første passivhuset som bygges av Nes kommune, og det betyr at dette er et hus som er bygget i henhold til passivhusstandard, som innebærer at huset har et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard.
-Barnehagen skal etter hvert huse inntil 120 barn, så vi trenger at flere søker om plass der, sier konstituert kommunalsjef for Oppvekst og Utdanning, Mona Andersen. 

-Svarverud Barnehage skal legges ned, og vi flytter 89 barn og 20 årsverk. Vi har derfor god kapasitet til å ta imot flere barn. Plasseringen like ved Nes Svømmehall og Nes VGS er perfekt, og vi ser for oss et godt samarbeid med disse. Jeg må si at vi alle gleder oss til å flytte inn i ny barnehage, sier styrer Grethe Skårerhøgda.

Mer informasjon og søknad om barnehageplass kan stilles til:
styrer, Grethe Skårerhøgda eller assisterende styrer, Tone Svendsen Arnesen


Publisert: 19.01.2018 01:01:08
Sist endret: 19.01.2018 01:01