Innhold

I medhold av kartlegging, deling og registrering av grunneiendom § 4 – 1, legges forslag til navnsetting av nye veger ut til offentlig ettersyn.

 Forslag til navn kan sees her og her

 

Uttalelser til offentlig ettersyn bes sendt Nes kommune, Teknisk etat, Pb. 114, 2151 Årnes, innen 06.06.17, merket med saksnummer 2017/17-4


Publisert: 22.05.2017 15:48:39
Sist endret: 22.05.2017 15:48