Innhold

Ny ungdomsskole eller rehabilitering av dagens skole i Vormsund sto på den politiske dagsorden i Nes i mer enn 12 år, da den ble politisk vedtatt rehabilitert og utvidet i 2018.

15. april 2019 startet Ruta arbeidet, og det er i dag veldig gledelig å se skolen vokser frem.

Midtbygget som blant annet inneholdt gymsal og basseng på den gamle skolen er revet, mens øst –og vestfløyen står igjen. De gamle fløyene blir totalrenovert innvendig og utvendig står kun den gamle teglfasaden med nye vinduer. Ny midtfløy i 3 etasjer blir bygget på samme sted hvor den gamle stod. Idrettshallen, energisentralen og bussoppstillingsplasser bygges der den gamle barneskolen stod.

Uteområdet på tomta skal oppgraderes med veier, parkering, bussoppstillingsplasser og annet uteanlegg for skolen og flerbrukshallen.

Skråningen som binder «nedre» og «øvre» nivå sammen er omtalt som «aktivitetsgata» og inngår som en viktig trasé både for prosjektets infrastruktur, så vel som kommunikasjonen mellom byggene.

Skolen kan ved maksimal utnyttelse ta imot 540 elever og 60 ansatte.

80-100 arbeidere jobber daglig på ungdomsskolen for å sikre at skolen blir ferdig til avtalt tid. Med forbehold om forsinkelser i forbindelse med korona (Covi19) er planlagt oppstart skoledrift vinteren 2021.

 

Ordfører, varaordfører,  utvalgsledere og rådmannens ledergruppe var invitert med på en omvisning på den nye Vormsund ungdomsskole i begynnelsen av juni. Alle var imponert over arbeidet som var gjort og gleder seg til å vise den frem for elever, lærere og foresatte.

Vi ønsker å gi dere en smakebit i form av noen bilder.

Foto: Nes kommune, Elin Brede Kristiansen

 

Fasade ny ungdomsskole

Ordfører Grete Sjøli, varaordfører Vivian Wahl sammen med gruppelederne Rune Tranum og Marius Torgersen 

Kommunalsjef Oppvekst og utdanning Ingar Døhlen sammen med prosjektleder Anders Myrvang

Prosjektleder viser frem idrettshallen

Utsikt fra idrettshallen ned til skolen

Administrasjon og politikere på omvisning

skolen begynner å ta form

 

Stor aktivitet

Litt av historien sitter igjen i veggen

Detaljer

 

 Tegninger og skisser

 

 

 


Publisert: 23.06.2020 12:09:53
Sist endret: 24.06.2020 08:25