Innhold

Utvalg for teknikk, næring og kultur vedtok 7. november 2017, ny tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for perioden 2018-2021.  

Tiltaksstrategien finner du her. Du kan lese om landbruket i Nes og lokale utfordringer, retningslinjer for tiltak,  prioriteringer av søknader og tilskuddssatser mm. 

Søknadsomgangen 2018 har søknadsfrist 10. april

Nes kommune er tildelt kr 1 351 089 i SMIL- midler for 2018. Tilskuddsmidlene prioriteres etter tiltaksstrategien og bidrar til økt lokalt handlingsrom slik at tiltak kan settes inn der miljøeffekten er størst.


Publisert: 07.02.2018 14:54:45
Sist endret: 07.02.2018 14:54