Innhold

Nes kommune ble tildelt 2.61 millioner. Midlene skal komme kriserammede bedrifter i Nes som har betydelig fall i omsetning på grunn av koronapandemien til gode.

Støtten kan tildeles alle bransjer i næringslivet i Nes som har fall i omsetning i forlengelse av koronapandemien.

Bedrifter som er/har vært pålagt nedstenging pga. smittevernstiltak innført av myndighetene vil være særlig prioritert.

 Se søkerveiledning for ytterligere kriterier.

Ny søknadsfrist:

14.04.2021

Søknad:

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no

Ytterligere midler bevilget:

Det er bevilget ytterligere 5.7 millioner i mars til Nes kommune. Dette er midlene som også skal viderfordeles til kriserammet næringsliv. Føringer som er gitt åpner for at flere bedrifter vil kunne være i målgruppen for midlene.

Kriterier vil bli gjort kjent på kommunens hjemmeside og www.regionalforvaltning.no så snart saken er ferdig politisk behandlet. Det vil samtidig åpnes for søkere på www.regionalforvaltning.no.

Kontaktperson:

Saksbehandler: Dorte Grenaker/ 479 97 211

Næringssjef Olaf Dønnum/ 917 86 630


Publisert: 06.04.2021 11:39:00
Sist endret: 06.04.2021 11:46