Innhold

Mona har allsidig og bred arbeidserfaring, blant annet 16 år som skoleleder. Hun kommer nå fra stilling som rektor ved Begby barne- og ungdomsskole i Fredrikstad , en stilling hun har hatt  i 7 år. 

Mona vil tiltre i god tid før oppstart neste skoleår.


Publisert: 24.03.2017 08:58:30
Sist endret: 24.03.2017 08:58