Innhold

Formannskapet har i kveld vedtatt en ny lokal Forskrift om forebygging av koronasmitte.

Her kan du lese forskriften i sin helhet

Gjennom de siste to ukene har vi igjen registrert økende smitte i Nes kommune. Det er derfor behov for at vi iverksetter umiddelbare tiltak for å bremse den negative smitteutviklingen.

Smittesituasjonen nødvendiggjør innstramminger i form av en lokal forskrift. De vedtatte tiltakene vurderes som nødvendige på grunnlag av de erfaringer som er gjort utfra hvilke områder vi ser at forårsaker smitteutvikling i kommunen.

Forskriften trer i kraft 12. mai 2021, kl 07.00 og gjelder inntil videre. Ordfører gis fullmakt til å oppheve forskriften når smittesituasjonen tilsier det.


Publisert: 11.05.2021 20:09:37
Sist endret: 11.05.2021 20:10