Innhold

Fra skolestart 2017 tok alle elever og lærere i Nes-skolen i bruk læringsbrett i undervisningen. Målet med innføringen er at tilgang på teknologi og anvendelsen av denne skal bidra til økt læring og motivasjon for elever og lærere. Våren og høsten har vært preget av opplæring av lærer som nå i større og større grad tar læringsbrettet i bruk i klasserommet, og vi ser ivrige elever som tar i bruk dette verktøyet. Har du en elev i Nes-skolen i din omgangskrets, er vi sikre på at den eleven mer enn gjerne vil vise frem hvordan de bruker læringsbrettene i læringen sin.

Nå jobber vi for at 10. trinns elevene våre skal få bruke et kjent verktøy, læringsbrett, også på eksamen. Dette ble  tatt opp som egen sak i NRK Dagsnytt i dag tidlig og kommer mest trolig et innslag fra Runni ungdomsskole på Dagsrevyen i kveld. 

 Kommunalsjef Ingar Døhlen i samtale med NRK Dagsrevyen

 NRK intervjuer elevene Eira Hognestad Von Werden og Sunniva Reite Martinsen

Jakob Eilertsen Punnerud i samtale med NRK

Klassen er spent før intervju med NRK

Maiken  Rudseter Kløfta og Anniken Eriksen Foss syntes det var stor stas å få NRK på besøk


Publisert: 01.11.2017 09:37:05
Sist endret: 01.11.2017 09:37