Innhold

Mandag 4. februar åpnes dørene for den nye virksomheten Dialog og mestring.

Fire tidligere virksomheter slås, fra 4. februar, sammen i en større virksomhet, dette er: Tildelingsenheten, Nes legevakt, Psykisk helse og avhengighet og Ergo- og fysioterapitjenesten.

Dialog og mestring etableres i Leirvegen 4c på Runni, og skal representere "døra inn" til de ulike helse- og omsorgstjenestene i Nes.  Legevakt og store deler av ergo- og fysioterapitjenesten vil fortsatt være fysisk plassert i sine nåværende lokaler i tilknytning til Nes sykehjem. Tidligere Tildelingsenhet og Psykisk helse og avhengighet vil, sammen med kreftkoordinator, utgjøre et nytt kontorfellesskap i Leirvegen.

 En tidlig tverrfaglig kartlegging vil være utgangspunktet for å avklare hva som er viktig for den enkelte innbygger som henvender seg.  Rask avklaring av behov og ressurser skal danne utgangspunktet for riktig og tidlig hjelp.

Geir- Espen Haugnes Rudolfsen er konstituert virksomhetsleder fra 1.februar.  Virksomheten er delt inn i fire avdelinger med hver sin avdelingsleder:

  • Vurderings- og koordineringsteam, leder Tor Axel Eliassen
  • Psykisk helse- og avhengighet, leder Inger Lill Grøtte
  • Ergo- og fysioterapitjenesten, leder Elin Mangen
  • Legevakt er organisert innunder virksomhetsleder, med Lina Grøndal som stedlig leder.

Alle henvendelser som tidligere har gått til Tildelingsenheten skal fra mandag 4. februar rettes til den nye virksomheten Dialog og mestring v/ vurderings- og koordineringsteamet, tlf.:  46 94 04 36

Mottak av e-meldinger vil fortsette som før.

Kontaktinformasjon

Resepsjon: tlf. 469 40 436

Besøksadresse: Leirvegen 4c, Runni

e-post: postmottak@nes-ak.kommune.no

 


Publisert: 31.01.2019 15:18:37
Sist endret: 31.01.2019 15:18