Varsel fra NVE om jord- og flomskredfare

Det ventes mye nedbør og stedvis kraftige regnbyger lørdag 10. juli. Nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Det ventes noen jord- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Grunnvannstanden er stedvis høy.
Gult nivå er det laveste av NVEs varslingsnivåer. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.
 

Detaljer

Detaljer rundt varselet
Fare øker Lørdag morgen 10. jul. 2021
Fare minker Søndag morgen 11. jul. 2021
Høyde 0 - 2500 moh
Konsekvens Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred er utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred er en flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng kan medføre bekkeløpsendring. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.
Råd Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
Betydning av varselnivå Gult nivå er det laveste av NVEs varslingsnivåer. Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Råd for forebygging av skader ved flom- og jordskredfare

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

 


Publisert: 09.07.2021 16:14
Sist endret: 09.07.2021 17:39