Innhold

Klasse 6 på Årnes skole kom lengst på reisen - gratulerer!

Norge rundt på 21 dager er en aktivitetskonkurranse og et av tiltakene i samarbeidsprosjektet innen folkehelse på Øvre Romerike. Alle som deltok i aktivitetskonkurransen har gjort en god innsats og totalt ble det, for alle deltakende klasser, registrert hele 4 242 økter – der er godt jobba!.

Klasse 6 på Årnes skole har skapt stort engasjement i klassen og er den klassen som for første gang klarer å komme lengst på reisen to ganger! Klassen kom nemlig lengst også i forrige runde i inneværende skoleår. Vinnerklassen på 34 elever, har i løpet av 21 dager, klart å gjennomføre hele 693 økter og vært i aktivitet i overkant av 1 005 timer. Det vil si at hver elev i klassen, i gjennomsnitt, var i aktivitet i ca. 1 time og 24 minutt per dag, i 21-dagersperioden. Dette er aktivitet utenom skoletid – imponerende!

Vinnerklassen fikk tirsdag denne uka besøk av ordfører, Grete Sjøli, som overrekte et diplom og fortalte om overraskelsespremien – en dag for hele klassen i på Østfoldbadet i Askim.

 
En spendt klasse lytter til ordfører.

Norge rundt på 21 dager stiller ikke noe krav til type aktivitet, så lenge elevene er i bevegelse så kan de registrere aktiviteten. Det kan være alt fra å gå til skolen, leke, gå på ski, ake og spille fotball  – poenget er å gjøre det en selv synes er gøy, og at en er aktiv på sitt nivå.

Dette var andre runde av tre i skoleåret 2016/17 og skoler i Nes, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal er med. Alle klasser som har deltatt i Norge rundt på 21 dager vil motta en fruktkurv for god innsats.

Neste aksjonsperiode med Norge rundt på 21 dager er planlagt i uke uke 19 – 21, 8. – 28. mai 2017.

God aktivitet imens.


Publisert: 28.02.2017 13:22:20
Sist endret: 28.02.2017 13:22