Innhold

Vi er svært glade for at vi nå kan åpne dørene igjen, selv om det vil være litt annerledes enn dere er vant til fra tidligere.

I starten vil vi slippe inn 50 badende gjester om gangen, noe som er godt innenfor nasjonale myndigheters retningslinjer. Dette gjør vi for å skape en trygg og god svømmehall for både gjester og ansatte.

For å unngå kø, og legge til rette for at alle som besøker svømmehallen skal kunne overholde nødvendig avstand har vi nå fått på plass et system hvor man bestiller/reservere tid i forkant av besøket. 

Dere vil få mulighet til å reservere 2 timer pr besøk og det vil bli satt opp 3 puljer i løpet av åpningstiden:

  • Første pulje: kl. 09.00 – 11.00 (opp av bassenget 10.30)
  • Andre pulje: kl. 11.30 – 13.30 (opp av bassenget kl. 13.00)
  • Tredje pulje: kl. 14.00 – 16.00 (opp av bassenget kl. 15.30)

Lenke til billettsystemet vil bli lagt ut på nettsiden og Facebook tidlig neste uke.

Utsettelse av årskort og klippekort og lignende.

Alle med årskort, klippekort, halvårskort, månedskort vil få kortene forlenget med perioden svømmehallen har vært stengt. Ta kontakt med resepsjonen neste gang du er på besøk.

Kafeen

I kafeen kan du få kjøpt kaffe, is, brus og yoghurt. Inntil videre vil vi ikke selge vafler og annen mat.


Publisert: 24.06.2020 12:03:23
Sist endret: 24.06.2020 12:03