Innhold

Alle skolene i Nes har gjort grundige vurderinger og det legges opp til en forsvarlig gjenåpning for 5. – 10. trinn. Vi har arbeidet for å finne gode løsninger, som lar seg gjennomføre av ansatte i hverdagen, basert på vurderinger av rom/arealer, bemanning, skoleskyss og nye smittevernveiledere.

De reviderte smittevernveilederne gir råd om ulike kontaktreduserende tiltak. Disse rådene varierer avhengig av hvilken alder elevene har. For de yngste er det viktigere med faste grupper (kohorter), mens for de eldste er det viktigere at de holder en meters avstand til andre.  Smitteverntiltakene gjør det vanskelig for skolene å drive som normalt, fordi de blant annet må bruke mer areal og flere lærere enn de vanligvis gjør. Det er rom for å gjøre lokale tilpasninger, for eksempel ved bruk av alternative lokaler, uteskole og at ikke alle elever er tilstede samtidig. Vi arbeider for at alle elevene får et regelmessig og forutsigbart tilbud på skolen.

Enkelte skoler har vurdert det forsvarlig å starte mandag 11. mai, mens flesteparten vil starte tirsdag 12. mai og vi har prioritert elevene på 7. og 10. trinn for å sikre best mulig avslutning av barneskole og ungdomsskole.

Vi oppfordrer elever og foresatte til å reise på andre måter enn med skolebussen (gå/sykle/samkjøre). Det er viktig at de som benytter skoleskyss overholder rådene om smittevern, anbefalt av Ruter:

  • Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
  • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen.
  • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
  • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
  • Benytt kun annethvert sete, dette vil bli merket opp de nærmeste dagene.
  • Husk å feste setebeltet og ha det på under hele reisen.
  • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen

 

Slik blir oppstarten for 5. – 10. trinn på de ulike skolene i uke 20:

(med forbehold om endringer)

Auli skole

Tirsdag 12. mai: 5. – 7. trinn

Fenstad skole

Tirsdag 12. mai: 5. – 7. trinn

Fjellfoten skole

Tirsdag 12. mai: 7. trinn

Onsdag 13. mai: 5. og 6. trinn

Framtun skole

Mandag 11. mai: 5. – 7. trinn

Neskollen skole

Tirsdag 12. mai: Halvparten av elevene på 5. – 7. trinn (hvert trinn deles i to). mai.

Onsdag 13. mai: Den andre halvdelen starter onsdag 13. mai.

Undervisningen gjennomføres annen hver dag på skolen og hjemme for å opprettholde rådene om smittevern. 

Skogbygda skole

Mandag 11. mai: 7.trinn 

Tirsdag 12. mai: 5. og 6. trinn

Deretter har 5. – 7. trinn en dag med hjemmeundervisning pr. uke for å opprettholde rådene om smittevern.

Østgård skole

Mandag 11. mai: 5. – 7. trinn

Årnes skole

Tirsdag 12. mai: 5. – 7. trinn

Runni u- skole

Tirsdag 12. mai: 10. trinn starter

Onsdag 13. mai:  8. og 9. trinn

Det rulleres mellom undervisning hjemme og på skolen. To trinn er på skolen samtidig.

Vormsund u-skole

Tirsdag 12. mai : 10. trinn

Onsdag 13. mai:  8. og 9. trinn

Det rulleres mellom undervisning hjemme og på skolen. To trinn er på skolen samtidig.

 

 

 


Publisert: 08.05.2020 13:59:22
Sist endret: 08.05.2020 15:10