Innhold

Kultur, idrett, lag og foreninger har gode bransjeveiledere for å redusere smittespredning, men grunnet mobilisering av renhold primært til helse, barnehage, skoler  er det dessverre ikke tilstrekkelig kapasitet for videre gjenåpning av kommunale bygg.

 

Kultur, idrett, lag og foreninger som eier og drifter egne bygg:

  • Møter inntil 20 personer er tillatt
  • Innendørs aktiviteter inntil 20 personer er tillatt
  • Arrangement inntil 50 personer er tillatt
  • Garderober er fortsatt stengt

 

Arrangør (den ansvarlige for møter, aktiviteter og arrangement) må bruke bransjeveileder for reduksjon av smittevern. Det skal også lages liste på deltakere som arrangør lagrer, dette mht. smittesporing.

Se oversikt over veiledere ifm med koronasituasjonen

 

Smittevernreglene gjelder fortsatt: 

  • Hold deg hjemme om du er syk
  • God hygiene
  • Holde avstand

Publisert: 19.05.2020 10:36:19
Sist endret: 19.05.2020 10:38