Innhold

I neste uke venter vi den første leveransen med vaksiner til kommunen. Beboere på Nes sykehjem vaksineres først og vi starter vaksineringen i uke 1.

Den første leveransen består av 70 vaksiner og foreløpig kjenner vi ikke til videre tildeling i forhold til antall eller tidspunkt.

Nes kommune følger retningslinjene for prioritering gitt av FHI

FHI’s prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år og personer 18-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

 

Hvordan få tatt vaksinen?

Akkurat nå er det ikke noe du kan gjøre selv. Personer som prioriteres først vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste nå.

 

Hvor vil vaksineringen foregå?

Neshallen (ligger ved siden av Nes videregående skole og Nes svømmehall) er valgt som arena for massevaksineringen. Føringer for smittevern, datatilgang, parkering og kapasitet har ligget til grunn for valget av arena. 

Alternative lokaler for Nes videregående skole

Det arbeides med alternative løsninger i samarbeid med rektor ved skolen 

Alternativt lokale for lag og foreninger.

Vormsundhallen vil bli tilbudt som erstatning for Neshallen. Idrettslag som har fått tildelt treningstid ved Neshallen fra og med januar 2021 vil få en pause ved all ukentlig trening frem til Vormsundhallen åpner i uke 8.

Idrettslagene opprettholder treningsdager og tider som tildelt, og benytter Vormsundhallen frem til Neshallen er klar til normalt bruk igjen. De er selv ansvarlig for flytting av utstyr fra Neshallen til Vormsundhallen.

Mer om koronavaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkert hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Nasjonale helsemyndigheter oppdaterer forløpende informasjonen om vaksinen. Følg med på:

 

Information in other languages

Norwegian Institute of Public Health: Coronavirus immunisation programme:
https://www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/

Quick guide to the coronavirus vaccine (.pdf):
https://www.fhi.no/contentassets/a205c3f07a8c498e920526ad8668386f/vedlegg/Engelsk-english_Koronavaksine_1-2-3.pdf

Vaccine against coronavirus – Comirnaty (BioNTech and Pfizer) (.pdf):
https://www.fhi.no/contentassets/84522abb591f4bc0b6abe09baf4234e0/vedlegg/engelsk_vaksine_biontech-og-pfizer.pdf

Informasjonsark på ulike språk:
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

 


  


Publisert: 28.12.2020 15:03:43
Sist endret: 10.05.2021 14:25