Innhold

 

Økt trygghet, større sikkerhet og større mulighet for sosial deltagelse er noen av fordelene ved å innføre digitale trygghetsalarmer.

Vi startet utskiftningen i november og halvparten av våre 300 alarmer er til nå byttet ut, gevinsten er blant annet kraftig redusert responstid. Ved utløsing av alarm, går alarmen nå rett til nærmest tilgjengelig ansatte i hjemmetjenesten, som igjen ringer direkte tilbake til brukeren, kartlegger situasjonen og trygger vedkommende på at de er på vei. Tidligere gikk alarmen via en vaktsentral på Eidsvoll.

De nye trygghetsalarmene har innebygget sim-kort slik at de virker via mobilnettet. Dette gjør at alarmen også virker utendørs, og gir brukerne mulighet til å bevege seg fritt, uten å miste tryggheten ved å ha alarm. Alle oppkall blir registrert i pasientens journal.

Digitalisering i helse- og velferdssektoren står sentralt i helsemyndighetenes føringer for fremtidens helsetjenester. Moderne teknologi vil bidra til at innbyggere i større grad kan ta aktive valg rundt egen helse, og slik gis en bedre mulighet for å påvirke eget helsetilbud..

Vi er kjent med at det er noen utfordringer med det nye systemet. Alarmene må lades hvert 3-5 døgn, og for noen er det utfordrende å huske på at alarmen skal lades. De ansatte i hjemmetjenesten følger med på systemet og  bistår ved behov.

Digitale Gardermoen IS (DGI) gikk i 2015 til anskaffelse av et enhetlig system som skal ivareta alt av velferdsteknologisk systemstøtte for kommunene på Øvre Romerike. I første fase omfatter dette mobil digital trygghetsalarm, og elektroniske dørlåser. Alarmsystemet er på plass i flere av kommunene på Øvre Romerike, og til tross for noen oppstarts utfordringer er det gode tilbakemeldinger fra både brukere og pårørende.

I forbindelse med rullering av Omsorgsplan 2013- 2025, og utarbeidelse av ny Helse og velferdsplan 2017-2029, vil en arbeidsgruppe jobbe med å lage en helhetlig plan for det videre arbeidet med velferdsteknologi.

 

 


Publisert: 13.02.2017 13:57:33
Sist endret: 13.02.2017 13:57