Innhold

-Selv om vi åpner opp, så må vi være forsiktige. Koronapandemien er ikke over og det muterte viruset smitter lettere og det kan raskt oppstå nye utbrudd, og da må vi reagere raskt, sier Unni Berit Schjervheim

-Vi har over en lengre periode levd med strenge smitteverntiltak. Det har ikke vært lett for noen av oss, men det har virket. Vi har sammen klart å begrense smittespredningen og det er veldig gledelig at vi nå kan gå over til nasjonale tiltak, råd og regler og følge gjenåpningen av Norge. Jeg vil rette en stor takk til alle innbyggerne, sier ordfører Grete Sjøli

-Smitten vi nå har i kommunen er stort sett smitte mellom familiemedlemmer og nærkontakter. Det gjør at vi har god oversikt. Men det viser at det fortsatt er viktig å følge smittevernrådene om å holde seg hjemme og teste seg om en har symptomer, holde avstand til andre, ha god håndhygiene og holde antall nærkontakter nede, sier kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim.

helsenorge.no finner du informasjon om hvilke tiltak, råd og regler som til enhver tid er gjeldende

Her kan du lese covid-19-forskriften i sin helhet


Publisert: 10.06.2021 11:51:52
Sist endret: 10.06.2021 12:22