Innhold

Direktenummer til en rekke tjenestesteder

Kulturtjenester:

Nes svømmehall: 66 10 41 00

Nes kulturhus: 66 10 41 41

Nes bibliotek: 66 10 42 42

Nes kulturskole: 66 10 41 50

 

Skoler:

Vormsund ungdomsskole: 66 10 44 00

Runni ungdomsskole: 66 10 44 10

Auli skole: 66 10 44 20

Auli SFO: 66 10 44 25

Fenstad skole: 66 10 44 30

Fenstad SFO: 66 10 44 35

Fjellfoten skole: 66 10 44 40

Fjellfoten SFO: 66 10 44 45

Framtun skole: 66 10 44 50

Framtun SFO: 66 10 44 55

Neskollen skole: 66 10 44 60

Neskollen SFO: 66 10 44 65

Skogbygda skole: 66 10 44 70

Skogbygda SFO : 66 10 44 75

Østgård skole: 66 10 44 80

Østgård SFO: 66 10 44 85

Årnes skole: 66 10 44 90

Årnes SFO: 66 10 44 95

 

Kommunale barnehager:

Auli barnehage: 66 10 45 70

Skogbygda barnehage: 66 10 45 80

Årnes barnehage: 66 10 45 90

 

Pedagogisk tjeneste : 

66 10 45 50

 

Helse og velferd:

Miljøarbeidertjenesten: 66 10 46 50

Ergo/fysio: 66 10 47 00

Friskliv: 66 10 47 10

 

 


Publisert: 15.08.2019 14:25:41
Sist endret: 10.01.2023 14:21