I noen områder har det oppstått misfarget vann. I mens vannlekkasjen ble utbedret ble kommunen forsynt av vann via høydebassenget. Dette førte til endrede strømningsretninger i ledningsnettet.  Har din husstand misfarget vann, tapp i så fall kaldt vann nærmest mulig inntaket til det blir klart igjen.