Innhold

11. mars kl 13.45 Oppdatert informasjon - Kokepåbud oppheves

Vannet friskmeldes, resultatet viser at det ikke er påvist bakterier i den siste prøven. Det er dermed ikke nødvendig å koke vannet som forsynes fra Nes kommunale vannverk.

9. mars kl. 15.00 Oppdatert informasjon

Kokepåbud opprettholdes da analyseresultater fra en av prøvene etter fredagens bortfall av vann ikke viser tilfredsstillende analyseresultat. Vi er i tett dialog med laboratorie og mattilsynet, og ytterligere vannprøver er sendt til analyse. Kokevarsel gjelder inntil ny beskjed gis.

kl. 20:00 Oppdatert informasjon -  Vannet tilbake

Alle abonnenter i Nes kommunale vannverk sitt område skal nå ha fått vannet tilbake. Ved misfarget vann/luft anbefales å tappe ut på egnet sted til vannet er tilfredsstillende.

NB! Kokevarselet gjelder inntil ny informasjon gis. 

Det vises til tidligere meldt kokevarsel. Se anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet vedrørende kokevarsling. fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel

 

kl. 12:30 Oppdatert informasjon - reperasjonsarbeid

Flere av abonnentene har fortsatt dårlig eller manglende trykk. Dette skyldes at det fortsatt arbeides med å utbedre lekkasjen.   Vannverket opplyser at det vil det kunne ta noe tid før det har  bygget seg opp nok vanntrykk slik at alle får tilbake vannet/trykket.

 

kl. 11:00 Oppdater informasjon  - vanntrykk

Det er fortsatt abonnenter som fortsatt har dårlig eller manglende trykk. Vannet er påsatt, men det vil ta noe tid å fylle hele ledningsnettet.

 

kl. 09:07 Oppdatert informasjon - Kokevarsel innføres

Det jobbes med å utbedre skadene på ledningsnettet. Flertallet av abonnentene vil nå ha fått tilbake vannet. Det er ikke påvist forurensning i drikkevannet, men inntil resultatet foreligger skal alt vann til mat og drikke kokes. NB! Dette gjelder ikke abonnenter innen Årnes vannverk sitt forsyningsområde

Ved misfarget vann/luft anbefales å tappe ut på egnet sted til vannet er tilfredsstillende.

Det vises til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Mattilsynet vedrørende kokevarsling. fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel

kl. 08:35 Oppdatert informasjon -Bruddet er lokalisert

Bruddet er lokalisert. 

Etter en vurdering har kommunen anbefalt å stenge skolene i området. Dette gjelder følgende skoler:

  • Skogbygda skole,
  • Fenstad skole og
  • Vormsund ungdomsskole

Skolene varslet i dag tidlig alle foresatte via SMS om at skolene ble holdt stengt i dag.

Brudd på hovedvannledningen 

På grunn av brudd på hovedvannledningen innen Nes kommunale vannverk sitt forsyningsområde er det oppstått bortfall av trykk. Arbeidet med å lokalisere bruddet er i gang. 

Abonnenentene er varslet via SMS.

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister/Altinn vil du bli varslet. Sjekk om du er registrert: https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling/


Publisert: 06.03.2020 06:46:33
Sist endret: 11.03.2020 13:46