Innhold

Oppdatert informasjon kl. 12.00

Feilen er rettet og vannet er tilbake. Det anbefales å tappe på egnet sted til vannet er tilfredsstillende.

-----------------------------------

 

Det er oppstått en driftsstans i ledningsnettet til Nes kommunale vannverk, vannverket jobber med feilretting.

Vi beklager ulempen dette medfører!

NB! Gjelder ikke Årnes vannverk eller Blaker vannverk


Publisert: 22.12.2020 10:52:50
Sist endret: 22.12.2020 13:49