Innhold

Mandag 8. november sendes det ut en stor folkehelseundersøkelse i alle Vikens 51 kommuner. Da kan det hende at akkurat du er en av de 4600 personene fra Nes som vil få invitasjon til å delta, gjennom en SMS eller en e-post. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune, i tett dialog med kommunene. Målet er å få kunnskap om hvordan folk selv opplever egen helse, trivsel og livskvalitet der de bor. Undersøkelsen er for innbyggere over 18 år. Den vil gi oss nyttig kunnskap om den voksne befolkningen, som vi vil bruke for å spisse folkehelsearbeidet vårt videre i kommunen.

Trenger kunnskap om innbyggere i alle Vikens 51 kommuner
For å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø må vi vite hvordan folk har det. Derfor trenger vi nå hjelp fra innbyggere i Viken. Dette er din mulighet til å fortelle oss og din kommune hvordan du har det, sier Annette Lindahl Raakil.

Fylkesråden for plan, klima og miljø i Viken har også ansvar for folkehelse. Hun håper så mange som mulig vil bidra til en bedre folkehelse gjennom å besvare undersøkelsen, selv om det er frivillig å delta.

Kan bli belønnet med 5000 kroner for å svare
Undersøkelsen går ut på SMS og e-post til et representativt utvalg i alle Vikens 51 kommuner 8. november og kan besvares til og med 26. november. Det er bare de som er invitert som kan delta. Som takk blir alle med i trekningen av fem gavekort på 5000 kroner hver.

Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, livskvalitet, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.

Viktig kunnskap for kommuner i Viken
- Gjennom denne undersøkelsen vil vi få helt ny, unik og lokal kunnskap om hvordan folk opplever egen livssituasjon. Vi vet at dette er kunnskap som kommunene i Viken trenger i sitt arbeid for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen.

Det er trygt å delta
Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Det vil heller ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk.

Les mer om undersøkelsen og hvordan du deltar


Publisert: 07.11.2021 11:00:10
Sist endret: 07.11.2021 11:00