Innhold

Etter 1. mai blir åpningstiden for drop-in samtaler ved NAV Nes kl. 1200 – 1400. Timeavtaler og møter gjennomføres som normalt i tidsrommet 0800 – 1530. Vi ser at stadig flere av våre brukere får løst sine behov via våre digitale løsninger sier NAV-leder i Nes, Merete Hultin von der Fehr.  

Bakgrunnen for endring er at stadig flere av våre brukere løser sine behov via våre digitale løsninger på nav.no, eller kontakter oss via telefon. Det frigir mere tid til å følge opp, ha samtaler og veiledning med de brukerne som har mest behov for bistand. Vi reduserer derfor åpningstiden til to timer hver dag, slik at NAV-kontoret vil være åpent for drop-in mellom kl. 1200 og 1400, sier von der Fehr. Timeavtaler og møter gjennomføres som normalt i tidsrommet 0800 – 1530.Akutte hendelser knyttet til fare for liv og helse, vil uansett bli håndtert.

 

Timeavtale

Brukere som har behov for råd og veiledning, ser det ofte som nødvendig og hensiktsmessig med en timeavtale. Dette gir bedre service, fordi våre veiledere kan stille godt forberedt til møtet. Vi anbefaler derfor at den enkelte bestiller time hos oss. Det kan gjøres via funksjonen «Skriv til oss» som ligger på «Ditt NAV» på nav.no eller ved å ringe kontaktsenteret på 55553333, sier von der Fehr. Hun legger til at det fortsatt er mulig å få hjelp til sosiale tjenester, arbeid og aktivitet, korrigering av meldekort og veiledning i bruk av nav.no, når kontoret holder åpent for drop-in.

 

Krav om digitalisering

Som alle andre offentlige virksomheter har også NAV et krav til seg om å jobbe mer digitalt.

Digitale selvbetjeningsløsninger bidrar til at søknadene blir korrekt utfylt og raskere behandlet enn tidligere. Hver enkelt søker sørger selv for at all informasjon og dokumentasjon er med i søknadene, sier von der Fehr. 

 

Hjelp med søknader

Den beste hjelpen med søknader får man ved å bruke veiledningen som ligger ved skjemaene på nav.no. Er det fortsatt behov for bistand, kan man ringe NAVs kontaktsenter på 55553333, der sitter det eksperter som hjelper den enkelte. Mange henvendelser til NAV-kontoret gjelder informasjon om utbetalinger. Denne informasjonen henter man enkelt ved å logge seg på «Ditt nav» på nav.no. ved hjelp av bankbrikke eller bankID på mobil. De kommunale ytelsene får man informasjon om ved å ringe kontaktsenteret i NAV, forklarer von der Fehr.

 

Skal hjelpe folk ut i jobb

NAV Nes ønsker med dette å tilby en bedre tjeneste til kommunens innbyggere og samarbeidspartnere, ved at kontoret får frigjort ressurser til å følge opp de som trenger mer omfattende bistand. NAV har en stor oppgave med å bistå brukere i å komme ut i arbeid. Det får vi til ved å jobbe mer effektivt og målrettet mot brukernes behov, sier von der Fehr.


Publisert: 04.05.2017 14:11:40
Sist endret: 04.05.2017 14:11