Innhold

Tilskuddsrodningens mål 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal væreet virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Hvem kan søke

  • offentlige instanser
  • private aktører
  • frivillige organisasjoner

Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsfristen er 13. desember 

Spørsmål vedrørende ordningen kan sendes til heidi.sann@nes-ak.kommune.no 

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du her


Publisert: 25.11.2019 08:17:42
Sist endret: 25.11.2019 08:17