Innhold

Målet med tilskuddsordningen

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre..

Hvem kan søke

  • offentlige instanser
  • private aktører
  • frivillige organisasjoner

Søknadsfristen er 4. desember 

Spørsmål vedrørende ordningen kan sendes til heidi.sann@nes.kommune.no 

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du her


Publisert: 17.11.2020 15:06:36
Sist endret: 17.11.2020 15:06