Innhold

Husk at alle over 18 år kan bestille tid for vaksinering digitalt; https://timebestilling.remin.no/dgi-nes.Eller du kan også bestille tid ved å

sende oss en SMS til 940 03 962. Husk navn og fødselsdato! (NB! telefonen er kun for mottak av SMS ikke tale).Eventuelt kan du ringe vaksinetelefonen tlf. 66 10 40 80 (hverdager 9-13)  

Drop-in – utvidet tilbud 
Vi tilbyr drop-in på alle oppsatte vaksinedager for alle som ønsker dose 1, 2 eller er gravide. Du behøver altså ikke å bestille tid!  NB! Det må ha gått 3-4 uker mellom dose 1 og 2 

I tillegg er det satt opp følgende tidspunkt for drop-in for alle over 18 år:

  • 26. januar kl. 16:00 – 20:00  
  • 5. februar kl. 10.00 – 15.00 

Oversikt over antall vaksinerte i Nes: 

🔹18425 innbyggere har fått første dose (92,6%) 
🔹16981 innbyggere har fått to doser (89,6%) 
🔹  9883 innbyggere har fått oppfriskningsdose (42,2%)

Tallene er hentet fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, og viser andel > 18 år.   

Merk at det er svakhet i statistikken. Statistikken medregner ikke alle som har vært koronasyke og av den grunn ikke har tatt en eller flere av dosene.  

Har du bestilt time til vaksinering? - ikke møt opp for tidlig!
Vi ber om at alle som har bestilt time kommer så nært opptil timen som mulig. Vi ser at mange møter i så god tid at det skaper kø-dannelse både inne på vaksinesenteret og ute på parkeringsplassen.

Har du bestilt time til vaksinering, men er forhindret fra å møte?
Det er viktig å gi beskjed! Send oss en SMS til 940 03 962 og meld fra. Husk navn og fødselsdato! (NB! telefonen er kun for mottak av SMS ikke tale). Eventuelt kan du ringe vaksinetelefonen tlf. 66 10 40 80 (hverdager 9-13) 

Vaksinering barn og ungdom 

Merk at all korona vaksinering nå foregår på Opaker vaksinesenter og ikke på skolene

Les informasjonen som FHI har sendt til blant annet alle landets kommuner: https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-vaksinering-av-barn-og-unge/ 

All korona vaksinering foregår på vårt vaksinesenter på Opaker

5 til 11 år

FHI har nå åpnet for å gi denne aldersgruppen to doser. Det må imidlertid ha gått minimum 8 til 12 uker fra dose en til dose to kan settes.  
Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for: 

• Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksinering: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/ 
• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon. 

12 til 15 år
FHI har nå åpnet for å gi denne aldersgruppen to doser. Det må imidlertid ha gått minimum 8 til 12 uker fra dose en til dose to kan settes.  

Samtykkeskjema
Alle under 16 år må ha med et ferdigutfylt samtykkeskjema når de møter til vaksinering, men bare for de som skal ha dose 1. De som får dose 2 har allerede levert skjemaet. 

Her kan du laste ned samtykkeskjemaet, vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år (https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/2021_08_24-samtykkeskjema--vaksinering-av-barn-og-unge-som-ikke-har-fylt-16-ar.pdf?fbclid=IwAR2IiE76MLOH5gpRqR7fvqgLTAieB_0Pcm6n07lVH9ZK7Hr98pZQwh3tpyE 

Merk at dette skjemaet må signeres av begge foreldre dersom både mor og far har foreldreansvar. Hvis ikke vil ikke barnet bli vaksinert.  

Drop-in for aldersgruppen: 5 til 11 år på Opaker vaksinesenter

  • 14. februar kl. 13.00-19.00  

Drop-in for aldersgruppen  12 til 15 år på Opaker vaksinesenter

  • 16. februar kl. 13.00-19.00 

Slik finner du vårt vaksinesenter: 
Adresse: Skolealleen 2, 2166 Oppaker
Vaksinesenteret ligger langs E16, i den gamle SFO bygningen vis a vi Nes næringspark og Opaker Flerbrukshus.   

Vi minner om transporttilbudet Pilot Nes som er et tilbud for alle innbyggere i Nes
https://ruter.no/reise/bestillingstransport/pilot-nes/

 


Publisert: 21.01.2022 18:51:52
Sist endret: 21.01.2022 19:21