Innhold

Kommuneoverlegen har dialog med Folkehelseinstituttet. FHI er tydelige på at det er de samme smittevernstiltakene som gjelder ved den engelske varianten av viruset, som ved det ordinære koronaviruset. Ifølge FHI er det viktigste kommunen kan gjøre i en slik situasjon, utstrakt testing, smittesporing og stor bruk av karantenesetting (TISK). 

-Det viktigste alle kan gjøre er å følge de nasjonale smittevernreglene om å holde seg hjemme om en er syk, holde god avstand til andre, holde seg mer hjemme og begrense antall personer en har kontakt med og ha god hånd hygiene, sier kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim.    

Smittekilde 

Smittesporing har avdekket at det er kjent smittevei på smitten og ca. 130 barn og voksne er satt i karantene. Det er en mulig sammenheng med smittekilden for mutert virus og skoleklasser og barnehage på Neskollen, som er satt i karantene.  Dette kan vi ikke slå fast før det foreligger flere svar på prøver. Vi følger derfor tett opp resultatene av testing og kan si mer om situasjonen når det foreligger flere svar på prøvene. For å være føre var har vi satt inn noen ekstra smitteverntiltak på Neskollen skole.   

Smittesporing er viktig  

Vi jobber på samme måte med smittesporing ved mutant virus som ved ordinært virus, men et av tiltakene er det som kalles «forsterket TISK». Det betyr at alle nærkontakter testes et par ganger i karantenetiden, og at en følger ekstra nøye opp alle i isolasjon og i karantene.  Noen husstandsmedlemmer av den smittedes nærkontakter blir satt i karantene fram til en koronatest viser negativt resultat. (Avklaringskarantene)  

Ikke mer alvorlig enn ordinært koronavirus  

FHI er tydelige på at erfaring til nå viser at det muterte viruset ikke gir mer alvorlig sykdom enn det vanlige koronaviruset, men den engelske varianten smitter derimot mye lettere.   

Faktainformasjon om den engelske virusvarianten  

Den engelske virusvarianten gir samme symptomer og sykdomsbilde som det vanlige koronaviruset. Varianten er altså ikke farligere for pasientene, men er mer smittsom og kan derfor spre seg både mer og raskere.  

All informasjon tilsier at vaksinasjon virker også mot den engelske varianten.   

Mer informasjon om den engelske virusvarianten finner du på FHI sin nettside:https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/statistikk-over-tilfeller-av-koronavirusvarianter/ 

 


Publisert: 11.02.2021 14:37:36
Sist endret: 11.02.2021 14:47