Innhold

Det er i år stor sannsynlighet for stor vårflom i alle landsdeler i elver som vesentlig kommer fra indre strøk, melder NVE

Hvor stor en eventuell flom blir vil være avhengig av været. Blir våren moderat varm med lite nedbør, blir det en tilnærmet normal vårflom på tross av den uvanlig store snømengden. Blir det derimot en varm og våt vår varsler NVE at det vil bli en uvanlig stor flom i områder med mye snø.
Vårflomanalyse kan du lese på varsom.no 

Kan føre til overvannsproblemer
Du som huseier kan selv gjøre en del tiltak for å begrense faren for vannskade på egen og andres eiendom. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje.

Informasjon
Nes kommune følger med på varsler og er i beredskap i forhold til vårflom i Vorma og Glomma. Nettsiden vil bli oppdatert så snart det er en endring som varsler fare for flom.

Befolkningsvarsling
Vi benytter i tillegg til nettside og sosiale medier, befolkningsvarsling. Varsling kan skje i flomsituasjoner ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon i aktuelt område. Vi oppfordrer alle til å gå inn å sjekke om det er registrert riktig telefonnummer i husstanden.  Les mer: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling/

 

 

 


Publisert: 22.04.2020 12:59:03
Sist endret: 22.04.2020 12:59