Innhold

NVEs analyser viser at Sør-Norge har størst sannsynlighet for stor vårflom i år.


- Basert på årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen. Dette gjelder både for store vassdrag som drenerer fjellområder i Sør-Norge, og for lavereliggende områder på Sør- og Østlandet. Les mer på NVE sin nettside, https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/nves-varflomanalyse-utarbeidet-19-mars/

Informasjon
Nes kommune følger med på varsler og er i beredskap i forhold til vårflom i Vorma og Glomma. Nettsiden vil bli oppdatert så snart det er en endring som varsler fare for flom.

Befolkningsvarsling
Vi benytter i tillegg til nettside og sosiale medier,  befolkningsvarsling. Varsling kan skje i flomsituasjoner ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner  og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon i aktuelt område. Vi oppfordrer alle til å gå inn å  sjekke om det er registrert riktig telefonnummer i din husstand  https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/telefonvarsling---lang/

Kan føre til overvannsproblemer
I tillegg til flom, kan de store snømengdene i Sør-Norge også føre til overvannsproblemer i tettbygde strøk når det blir mildvær. Med dette blir det derfor ekstra viktig å holde alle avløpsveier åpne når det blir varmere i været og snøsmeltingen starter. Du som huseier kan selv gjøre en del tiltak for å begrense faren for vannskade på egen og andres eiendom. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer m.m. for å sikre at vannet får fri passasje.

 

 

 

 

 


Publisert: 22.03.2018 15:54:27
Sist endret: 22.03.2018 15:54