Innhold

Ordfører og rådmann sammen med andre fra administrasjonen fikk tirsdag besøk av Telenor, ved dekningsdirektør og kundeansvarlig for regionen. 

I Nes er det mobildekning i de fleste områdene der folk bor, men det er fortsatt "huller i mobilnettet", eller "hvite felt" som det heter på Telenors dekningskart.  

Kommunestyret vedtok i september 2015 at det skulle arbeids med at alle innbyggere i kommunen skulle få akseptabel mobildekning. Dette arbeidet skulle skje i samarbeid med velforeningene i Nes.På bakgrunn av dette sendte vi, sammen med velforeningene ut en spørreundersøkelse til alle innbyggerne våren 2016. Dekningsspesialisten AS kvalitetssikret svarene med fysiske målinger i marka. 

Resultatene fra kartleggingen ble forelagt representantene fra Telenor på tirsdagens møte i Nes rådhus.Dekningsdirektøren ga kommunen ros for den kartleggingsjobben som er utført og gav uttrykk for  at denne kartleggingen ville være til god hjelp for det videre arbeid. På møte ble det enighet om å samarbeide videre for å se på hvilke muligheter som finnes for å bedre dekningen i Nes.

Allerede torsdag 16. mars vil Telenor komme med sin spesialbygde bil til Nes, bilen vil kjøre rundt i kommunen for å kontrollere dekningen. 

Vi vil gjennomføre lignende møter med andre aktører og Icenet og Telia kommer til Nes henholdsvis 22. og 24. mars.


Publisert: 15.03.2017 10:09:01
Sist endret: 15.03.2017 10:09