Innhold

Telenor sammen med Nes kommune avholdt informasjonsmøte 3. juni i områdene Togstad og Bodding. Telenor har en klausul i kontrakten på 65% oppslutning for å gjennomføre prosjektet.
Selgere fra Telenor har vært ute og besøkt aktuelle husstander, frem til 1. juli.

Statusen på prosjektene er som følger: Oversikt over områdene

Togstad:
Fremdrift er god, og det blir fiberutbygging. Forventet ferdig i løpet av desember 2019 

Bodding: 
God oppslutning og det blir fiberutbygging.  Ferdigstillelse august 2020 

Røa: 
Fremdrift for oppsett av mobilmast er i henhold til fremdriftsplan, og skal være oppe i løpet av våren 2020. Opsjonen på fiber langs Røavegen er utløst, og det kan forventes fiber der om ca 1 år.Det legges fiber langs Kongsvingervegen, fra Vormsund til Røavegen. Dette er et samarbeide med kommunens VA-prosjekt.

Østgård:
Det er gjort endringer på valg av trasé for fiber frem til mobilmast. Dette for å gi flere i området mulighet til å koble seg på fiber. Dette er gjort i samarbeid mellom Østgård vel, Telenor og Nes kommune. Det kan forventes fiber og mobilmast om ca 1 år.  

Kontaktinformasjon:

Om prosjektet: Prosjektleder Nes kommune, Anders Hemmingbye,
e-post: Anders.Hemmingbye@nes-ak.kommune.no

Om produkter og priser: Telenors kundeservice: https://www.telenor.no/privat/kundeservice/kontakt/contactcustomerservice.jsp

Ved spørsmål om dekningstilbud og kapasitet, ta kontakt med avdelingsleder Teknikk,  Solvar Sollied Hanssen, tlf  47902276.

Les mer: https://www.nes-ak.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/eiendom/#heading-h3-11


Publisert: 16.08.2019 14:41:51
Sist endret: 16.08.2019 14:41